Polski English A A A  ❒ Cookies

Raporty

1. Wyniki ogólnopolskich badań statystycznych

Przedstawiamy wyniki ogólnopolskich badań statystycznych, dotyczących dydaktyki fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli doświadczen fizycznych. Badania zostały przeprowadzone jesienią 2010 r. przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna.

2. Dydaktyka fizyki w Unii Europejskiej na przykładzie Holandii, ze szczególnym uwzględnieniem roli doświadczeń

Raport przygotowany przez firmę LCG Malmberg, grudzień 2010 r.

3. Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej projektu

Raport przygotowany przez Politechnikę Gdańską w ramach ewaluacji wewnętrznej projektu. Grudzień 2013.

4. Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej projektu

Raport przygotowany przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna. Listopad 2013.

Aktualności

2017-11-02 Migracja na nowy serwer
Informujemy, że przez kilka następnych dni e-doświadczenia w wersji on-line będą niedostępne, ze względu na przenosiny na nowy serwer. Zakończenie prac planowane jest ...
Więcej ]
2014-03-21 Konkurs na najciekawsze doświadczenie!
Niniejszym ogłaszamy konkurs na najciekawsze doświadczenie, wykonane przy pomocy dowolnego z e-doświadczeń. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń ze szkoły gimnazj...
Więcej ]
2013-04-03 Wyjazdy do szkół
Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym odwiedzimy każdą szkołę biorącą udział w projekcie. Będą nam towarzyszyli studenci - członkowie Koła Naukowego Studentów Fizyki Pol...
Więcej ]
Ministerstwo Edukacji Narodowej    Krajowa Instytucja Wspomagająca POKL                       Politechnika Gdańska    Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej    Young Digital Planet S.A.    LCG Malmberg                       Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!