Polski English A A A  ❒ Cookies

O projekcie

Co chcemy osiągnąć?

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych naukami ścisłymi. Miarą sukcesu będą m.in:

  • częstszy wybór przedmiotów ścisłych na egzaminie maturalnym,
  • lepsze wyniki egzaminu maturalnego z fizyki,
  • częstsza kontynuacja kształcenia na kierunkach technicznych.

 

Jak chcemy to osiągnąć?

Cele planujemy osiągnąć poprzez stworzenie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi (tzw. e-doświadczeń), wspierających proces nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Narzędzia te będą wspierały cele zapisane w podstawie programowej przedmiotu fizyka, a także (choć w ograniczonym zakresie) - matematyka i chemia.

Proponowane e-doświadczenia będą możliwie zbliżone do rzeczywistości, a także będą wpisywały się w schemat zaprojektuj / zbuduj / wykonaj / przeanalizuj / przedstaw wyniki, gdzie istotne jest uczenie się na błędach, w odróżnieniu od istniejących produktów. Zakładamy możliwość ingerencji ucznia w parametry i budowę przeprowadzanego e-doświadczenia w celu wymuszenia od niego aktywności i rozbudzenia naukowej ciekawości. Umożliwi to obserwację zachowania się badanego układu w różnych warunkach i przy parametrach, których uzyskanie byłoby niemożliwe w rzeczywistych doświadczeniach. Będą wskazywane odniesienia danego e-doświadczenia do interdyscyplinarnego charakteru nauk przyrodniczych, np. wyniki będzie trzeba analizować przy pomocy metod statystycznych (matematyka) i opracować je przy pomocy arkusza kalkulacyjnego (informatyka).

 

Nieco więcej o produkcie

Produktem finalnym będzie zatem zestaw 23 e-doświadczeń, reprezentujących doświadczenia rzeczywiste, o następujących cechach:

  • renderowana grafika zbliżona do rzeczywistego wyglądu doświadczenia,
  • nowoczesna technologia wykonania,
  • możliwość wyświetlenia na tablicy multimedialnej, przy użyciu projektora lub na ekranie komputera,
  • możliwość zaprojektowania, zbudowania i ustawiania parametrów doświadczenia,
  • kompletny opis e-doświadczeń dla nauczycieli (podręcznik metodyczny, opis teoretyczny problemu, propozycja scenariusza lekcji, opisy różnych wariantów eksperymentów, opisy analogicznych doświadczeń rzeczywistych oraz metod analizy, wizualizacji i porównywania wyników itp.),
  • kompletny opis e-doświadczeń dla uczniów (instrukcja obsługi, opis teoretyczny problemu, opis i propozycja parametrów doświadczenia, metody analizy i wizualizacji wyników itp.),
  • program szkoleń dla nauczycieli.

 

Skąd będziemy wiedzieli, że udało się odnieść sukces?

Wpływ e-doświadczeń na zainteresowania i osiągnięcia uczniów zostanie zbadany poprzez testowe wprowadzenie ich do programu nauczania w 20 klasach w szkołach województwa pomorskiego. Testowaniu będą towarzyszyły działania wspomagające, np. wyjazdy nauczycieli akademickich do szkół, przyjazdy nauczycieli na Politechnikę Gdańską (warsztaty) itp.

 

Piszą o nas m.in:

Portal Wrota Pomorza

Obywatelski portal Zukowo.net

Obywatelski portal Chwaszczyno.com

Politechnika Gdańska

Serwis PAP Nauka w Polsce

Portal Twoje Innowacje

Portal natablicy.pl

Platforma eduskrypt.pl

Portal Edukator.pl

Portal Nobel

Portal Studentnews

Aktualności

2017-11-02 Migracja na nowy serwer
Informujemy, że przez kilka następnych dni e-doświadczenia w wersji on-line będą niedostępne, ze względu na przenosiny na nowy serwer. Zakończenie prac planowane jest ...
Więcej ]
2014-03-21 Konkurs na najciekawsze doświadczenie!
Niniejszym ogłaszamy konkurs na najciekawsze doświadczenie, wykonane przy pomocy dowolnego z e-doświadczeń. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń ze szkoły gimnazj...
Więcej ]
2013-04-03 Wyjazdy do szkół
Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym odwiedzimy każdą szkołę biorącą udział w projekcie. Będą nam towarzyszyli studenci - członkowie Koła Naukowego Studentów Fizyki Pol...
Więcej ]
Ministerstwo Edukacji Narodowej    Krajowa Instytucja Wspomagająca POKL                       Politechnika Gdańska    Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej    Young Digital Planet S.A.    LCG Malmberg                       Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!