Polski English A A A  ❒ Cookies

e-Doświadczenia

(Kliknij na wybraną pozycję, aby ją rozwinąć)

Informacje wstępne i instalacja

Wersje on-line mogą być uruchomione przy użyciu dowolnej przeglądarki, obsługującej technologię Adobe Flash. Korzystanie z nich wymaga ciągłego połączenia z Internetem - poszczególne elementy są doczytywane na bieżąco, gdy użytkownik używa ich po raz pierwszy (stąd na wolniejszych łączach aplikacja może wolniej reagować, zanim doczyta brakujące części - np. kompletne wahadło ma rozmiar prawie 50MB).

Do uruchamiania wersji off-line e-doświadczeń niezbędne jest zainstalowanie środowiska Adobe Air. Do przeglądania plików PDF można użyć programu Adobe Reader.

Instrukcje

Licencja

I. Informacja

Multimedialne programy komputerowe w wersji testowej dla szkół ponadgimnazjalnych, zwane dalej „e-doświadczeniami”, zostały wyprodukowane przez Politechnikę Gdańską (zwaną dalej Producentem) przy wsparciu Young Digital Planet S.A. (zwaną dalej Partnerem), w ramach realizacji Projektu o nazwie ,,e-Doświadczenia w fizyce", współfinansowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne PO KL. Produkcja e-doświadczeń jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Producentowi i Partnerowi przysługują autorskie prawa majątkowe do e-doświadczeń, wynikające z przepisów polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Korzystanie z e-doświadczeń przez Użytkownika może się odbywać na podstawie udzielonej mu przez Producenta licencji (za wiedzą i zgodą Partnera), zaś wszelkie naruszenia warunków tej licencji upoważniają do wystąpienia przeciwko Użytkownikowi z roszczeniami o zaniechanie naruszeń i odszkodowanie.

 

II. Zawarcie umowy licencyjnej

Z chwilą zainstalowania dowolnego e-doświadczenia przez Użytkownika, pomiędzy Producentem a Użytkownikiem zostanie zawarta umowa licencyjna o treści określonej w punkcie III.

 

III. Licencja

1. Producent udziela Użytkownikowi niewyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z e-doświadczeń poprzez:

a) zainstalowanie i wyświetlanie ich na komputerze / rzutniku / tablicy multimedialnej,

i/lub

b) używanie ich w wersji on-line w przeglądarce internetowej.

2. Użytkownikowi nie wolno modyfikować e-doświadczeń ani dokonywać ich dekompilacji.

 

IV. Odpowiedzialność

Producent i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niemożności użycia e-doświadczeń bądź ich nieprawidłowego działania.

1. Wahadło matematyczne

2. Ława optyczna

3. Równia pochyła

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

4. Zderzenia sprężyste i niesprężyste

5. Rzuty

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

6. Bryła sztywna

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

7. Ruch ciał niebieskich

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

8. Mechanika cieczy

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

9. Pole elektryczne

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

10. Kalorymetria

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

11. Drgania mechaniczne

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

12. Eksperymenty myślowe Einsteina

13. Kondensatory

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

14. Pole magnetyczne

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

15. Właściwości gazów

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

16. Laboratorium dźwięku

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

17. Obwody prądu stałego

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

18. Cewki i indukcja

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

19. Układy RLC

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

20. Optyka geometryczna

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

21. Interferencja i dyfrakcja światła

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

22. Korpuskularna natura światła i materii

23. Fizyka atomowa i jądrowa

Wersja on-line: uruchom

Wersja off-line: pobierz

Aktualności

2021-01-19 Uruchamianie e-doświadczeń w wersji on-line po zakończeniu czasu życia Adobe Flash Playera
Instrukcja dla systemu Windows1. Odinstalować Adobe Flash Player z poziomu Panelu sterowania.2. Pobrać przedostatnią wersję Ad...
Więcej ]
2017-11-02 Migracja na nowy serwer
Informujemy, że przez kilka następnych dni e-doświadczenia w wersji on-line będą niedostępne, ze względu na przenosiny na nowy serwer. Zakończenie prac planowane jest ...
Więcej ]
2014-03-21 Konkurs na najciekawsze doświadczenie!
Niniejszym ogłaszamy konkurs na najciekawsze doświadczenie, wykonane przy pomocy dowolnego z e-doświadczeń. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń ze szkoły gimnazj...
Więcej ]
Ministerstwo Edukacji Narodowej    Krajowa Instytucja Wspomagająca POKL                       Politechnika Gdańska    Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej    Young Digital Planet S.A.    LCG Malmberg                       Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!