Polski English A A A  ❒ Cookies

Witamy!

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!

UWAGA! Uruchamianie e-doświadczeń w wersji on-line stało się uciążliwe na tyle, że rekomendujemy już tylko używanie wersji off-line, z wykorzystaniem Adobe Air. Szczegóły w aktualnościach.

 


 

Na tej stronie znajdują się informacje związane z realizacją projektu "e-Doświadczenia w fizyce", realizowanego przez Politechnikę Gdańską, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, we współpracy z firmą Young Digital Planet SA oraz LCG Malmberg BV.

 

Projekt powstał jako odpowiedź na konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne PO KL, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tytuł konkursu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości
Temat konkursu Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

 

Projekt "e-Doświadczenia w fizyce" należy do kategorii projektów innowacyjnych testujących. Celem tego typu projektów jest wypracowanie nowych rozwiązań oraz włączenie ich do głównego nurtu polityki. W naszym projekcie wytworzymy oraz przetestujemy w wybranych szkołach ponadgminazjalnych nowatorskie rozwiązania programowe (polegające na włączenie do lekcji fizyki tzw. e-doświadczeń) a następnie będziemy starali się o włączenie ich do głównego nurtu polityki oświatowej.

 

Ogólny harmonogram projektu

Etap 1 (przygotowawczy)

lipiec 2010 r. - styczeń 2011 r.

Analiza i pogłębiona diagnoza problemu (07.2010 – 11.2010)
Opracowanie i wytworzenie wstępnej wersji produktu oraz przygotowanie strategii wdrażania projektu (07.2010 – 01.2011)

Etap 2 (wdrożenia)

marzec 2011 r. - kwiecień 2014 r.

Testowanie wytworzonego produktu (03.2011 – 06.2013)
Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu (03.2011 – 09.2013)
Opracowanie i wytworzenie ostatecznej wersji produktu finalnego
(07.2013 – 11.2013)
Upowszechnienie produktu finalnego i włączenie go do głównego nurtu polityki (09.2012 – 04.2014)

 

Więcej praktycznych informacji o projekcie znajduje się na poszczególnych podstronach serwisu. Serdecznie zapraszamy do korzystania!

Aktualności

2021-01-19 Uruchamianie e-doświadczeń po zakończeniu czasu życia Adobe Flash Playera
Niestety, w związku z zakończeniem wsparcia dla technologii Flash w przeglądarkach przez firmę Adobe, uruchamianie e-doświadczeń w wersji on-line stało się praktycznie...
Więcej ]
2017-11-02 Migracja na nowy serwer
Informujemy, że przez kilka następnych dni e-doświadczenia w wersji on-line będą niedostępne, ze względu na przenosiny na nowy serwer. Zakończenie prac planowane jest ...
Więcej ]
2014-03-21 Konkurs na najciekawsze doświadczenie!
Niniejszym ogłaszamy konkurs na najciekawsze doświadczenie, wykonane przy pomocy dowolnego z e-doświadczeń. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń ze szkoły gimnazj...
Więcej ]
Ministerstwo Edukacji Narodowej    Krajowa Instytucja Wspomagająca POKL                       Politechnika Gdańska    Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej    Young Digital Planet S.A.    LCG Malmberg                       Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!